İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü Akademik Kadro

 


Dr. Öğrt. Üyesi, Saniye Şehnaz ALTUNAKAR  (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: Mali İktisat, Vergi Politikaları, Enerji Ekonomisi, Maliye Politikası . Maliye Teorisi, Kamu Kesimi Ekonomisi

E-Posta / Web Sitesi: ssehnazaltunakar@hotmail.com

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8172

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Dr. Osman GEYİK

Çalışma Alanları: Maliye Teorisi, Kamu Ekonomisi, Mali Sosyoloji, Vergi Psikolojisi, Ar-Ge Teşvikleri, İnovasyon, Kamu Maliyesi , Vergi Sistemleri

E-Posta / Web Sitesi : osman.geyik@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8186

AkademikWeb

 

 

Arş. Gör. Fatih Kaan AKYAR

Çalışma Alanları: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,  Kalkınma Ekonomisi, Bölgesel Kalkınma, Kamu Kesimi Ekonomisi, Kamusal Yatırımlar ve Teşvikler

E-Posta / Web Sitesi: fkaanakyar@gmail.com

 

Telefon / Dahili: +90 412 241 10 00 / 8159

AkademikWeb


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.