İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Kadro
   


 


Doç. Dr. Seyfettin ASLAN   (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: Türk Siyasal Hayatı, Sivil Toplum, Sosyal Sermaye

E-Posta / Web Sitesi: seyfettinaslan68@gmail.com

Telefon / Dahili: 0412 248 82 75/ 8154,8160

AkademikWeb


 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Çalışma Alanları: Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, Yönetim Bilimi, Kamu Personel Yönetimi, Yerel Yönetimler, E-Devlet, Yoksulluk

E-Posta/Web Sitesi: yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr; yilmaz.demirhan@hotmail.com

Telefon / Dahili: 0412 248 82 75 / 8153, 8185

AkademikWeb


 

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Çalışma Alanları: Türkiye Siyasal Hayatı, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu, Demokrat Parti, Siyasal Muhafazakarlık

E-Posta/Web Sitesi: hseyhanlİoglu@gmail.com  / http://www.huseyinseyhanlioglu.com

Telefon/Dahili: 05063567947-04122411000/8167

 AkademikWeb


 

Arş. Gör. Müslüm KAYACI

Çalışma Alanları: Siyaset Teorisi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Siyaset Felsefesi, Siyasal İdeolojiler

E-Posta/Web Sitesi: muslumkayaci@gmail.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8185

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Osman KARAKÖSE

Çalışma Alanları: Ticaret Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku

E-posta / Web Sitesi: zaoskar@hotmail.com

Telefon/Dahili: 0412 241 10 00 / 8227

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Ömer TAYLAN

Çalışma Alanları:

E-posta / Web Sitesi: otaylantr@gmail.com

Telefon/Dahili: 05418742006

AkademikWeb

 

 

Arş. Gör. Tayyip ÇAKIRCI 

Çalışma Alanları: Kamu Hukuku; Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku.

E-posta / Web Sitesi: tayyip.cakirci@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8224

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Vedat KOÇAL

Çalışma Alanları: Siyaset Bilimi, Politik Ekonomi, Türkiye Siyasal-Ekonomik Tarihi, Türkiye’de Siyasal Değişme.

E-posta / Web Sitesi: ahmetvedatk@gmail.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8189

AkademikWeb

 

 

Arş. Gör. Muhammed Bilal GÜL

Çalışma alanları: Yönetim Bilimleri, Kurumsallaşma

E-posta adresi: bilal.gul@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 04122411000 / 8189

AkademikWeb

                                     
                                                                    Arş. Gör. Mehmet ALKIŞ

                                                                    Çalışma Alanları: Uluslararası İlişkiler
                                                                     
                 
                                                      


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.