İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


2008-2009 akademik yılında bir profesör, 2009-2010 akademik yılında iki yardımcı doçentin alınmasıyla yeterli öğretim elemanı sayısını sağlayan kamu yönetimi bölümüne 2010-2011 akademik yılında öğrenci alınmıştır. Kamu Yönetim Bölümü, kamuya ve özel kesime üst düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalları

>Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
>Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
>Hukuk Bilimler Anabilim Dalı
>Çevre ve Kentleşme Anabilim Dalı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.