İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Hizmet Standardı


                                                      KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


                                                                        Hizmet Standartı - 1


                                                      Hizmet Standartı - 2


                                                      Hizmet Standartı -3
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.