İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Akademik Kadro


 


Doç. Dr. Murat PIÇAK  (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi, İktisadi Düşünceler Tarihi

E-Posta / Web Sitesi: mpicak@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8162

AkademikWeb


 

Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN

Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Makro İktisat, Ekonomik Büyüme, Kalkınma İktisadı, Bölgesel Kalkınma, Para Politikası, İstihdam ve İşsizlik, Sosyal Yardımlar, Yoksulluk

E-Posta / Web Sitesi: baharburtandogan@yahoo.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8156

AkademikWeb

 

 

Doç. Dr. Mehmet Halis ÖZER

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomi Politikaları, Osmanlı İktisat Tarihi, Çalışma Ekonomisi

E-Posta / Web Sitesi: halisozer1@hotmail.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8226

AkademikWeb

 

 

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL

Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Makro İktisat

E-Posta / Web Sitesi: pelinkaratay@hotmail.com - pelinkaratay@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8170

AkademikWeb


 

Doç. Dr. Mehmet KAYA

Çalışma Alanları: Makro İktisat, Kalkınma iktisadı, Kırsal ve Bölgesel Kalkınma

E-Posta / Web Sitesi: kayamehmet@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8168

AkademikWeb


 

Öğr. Gör. Funda UNCU DURĞUN

Çalışma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi,  Zaman Serileri Analizi, İstatistik, Rejim Değişim Modelleri

E-Posta / Web Sitesi: funda.uncu@dicle.edu.trfuncu44@hotmail.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8220

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Burhan DURĞUN

Çalışma Alanları: Enerji Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Sağlık Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, İnsani Gelişme

E-Posta / Web Sitesi: burhan.durgun@hotmail.com - burhan.durgun@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8184

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Demet YAMAN SONGUR

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans, Mikro İktisat, Endüstriyel İktisat,Uygulamalı Ekonomi

E-Posta / Web Sitesi: demet.yaman@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili:0412 241 10 00 / 8166

AkademikWeb

 

 

Arş. Gör. Barış ÜLKER

Çalışma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Turizm Ekonomisi, Döviz Ekonomisi

E-Posta / Web Sitesi:baris.ulker@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8225

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Şener İLTER

Çalışma Alanları: Makro iktisat, İktisat Politikası, Ekonomik Büyüme

E-Posta / Web Sitesi: sener.ilter@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8225

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Keziban ALTUN

Çalışma Alanları: Teknoloji İktisadı, Eğitim Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, İktisat Teorisi, Uygulamalı Ekonometri.

E-Posta / Web Sitesi: keziban.altun@hotmail.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 / 8166

AkademikWeb

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.