İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nin temeli olan İktisat Bölümü, 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. İkitisat Bölümü; iktisat kuramı temelinde matematik ve ekonometri gibi nicel yöntemlere de yer vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı firma ve piyasalar göz önünde tutularak öğrenciye genel ve temel bir iktisat formasyonu vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle ele alan araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

ANABİLİM DALLARI:

>İktisat Tarihi Anabilim Dalı
>İktisat Politikası Anabilim Dalı
>İktisat Teorisi Anabilim Dalı
>İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.