İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İç Kontrol Sistemi  • İç Kontrol Çalışma Grubu

  • Etik Değerler

  • İş Akış Süreci ve Kontrol Mekanizmaları

  • Talimatlar - Prosedür
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.