İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayılarla Fakültemiz

 Öğretim Elemanlarının Bölümlere ve Ünvanlara göre Dağılımı (2017 Yılı itibari ile)

Bölümü

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

 Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

İşletme

        2

2

5

      8

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

--

        2

      1

--

          6

      9

İktisat

--

3

      2

1

         5

     11

Sağlık Yönetimi

--

       --

    -

1

         1

      3

Maliye

--

      1

         2

      3

Sosyal Hizmet

--

--

      --

--

        1

      1

Toplam

        2

5

     4

        4

       23

   37

 

Fakültemizden Mezun Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı

(2016 Öğretim yılı Sonu itibariyle)

BÖLÜM ADI

Mezun Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

359

İşletme Bölümü

97

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

106

İktisat Bölümü

106

Sağlık Yönetimi

50


Fakültemizde Okuyan Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı

(2016-2017 Öğretim yılı itibariyle)

Bölümü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel
Toplam

Kız

Erkek

Toplam

Kız

Erkek

Toplam

İşletme

--

--

353

--

--

166

519

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

--

--

351

--

--

146

497

İktisat

--

--

337

--

--

151

488

Sağlık Yönetimi

--

--

283

----

----

----

283

Toplam

--

--

1787








_

Fakültemiz Öğrenci Kontenjanları

(2016-2017 Öğretim yılı itibariyle)

BÖLÜMLER

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

İŞLETME

 

İKTİSAT

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

----


Fakültemiz Bölümlerinin TABAN-TAVAN Puanları

 (2014-2015 Öğretim yılı itibariyle)

BÖLÜMLER

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TABAN

TAVAN

TABAN

TAVAN

İŞLETME (TM–1 )

251,11121

313,54985

231,00557

277,53512

İKTİSAT  (TM –1 )

254,71892

371,50648

232.53432    

285,01324

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ    (TM–1)

292,13402

392,17917

262,36692

344,07160

SAĞLIK YÖNETİMİ (TM–1)

318,07932

386,16705

----

----

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.