İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Sekreteri
                                    

                                                                            Oktay  GÜVENER
                                                                        
                                                                                     ÖZGEÇMİŞ
 


                                                                            Tel: (0412) 241 10 00
                                                                            Fax:(0412) 248 83 48
                                                                                    Dahili : 8181
                                                               E-posta : oktayguvener@hotmail.com
                                                                             
                                       
                                                                                 
          
                                                                                  


                                               


  

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.