İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü


                                 İŞLETME  BÖLÜMÜ 

        2008-2009 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. İşletme Bölümü' nün amacı, öğrencilerine iyi bir işletmecilik, muhasebe, finans, pazarlama ve istatistik temeli verdikten sonra, edindikleri bilgilerin gerçek hayata uygulanmasını, sonuçlar çıkarmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır. Bu maksatla, eğitim programının uygulanmasında üniversite sanayi işbirliğinden en geniş ölçüde yararlanılacaktır.Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.