İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akademik Kadro

İŞLETME BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

Muhasebe ve Finansman 

 1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

 1

 -

2

Yönetim ve Organizasyon 

 -

 1

 1

 2

-

 4

Sayısal Yöntemler 

 -

 -

 -

 1

TOPLAM

 1

 2

 2

 6

4

 15


İKTİSAT BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

 İktisat Teorisi

 -

 2

İktisat Politikası

 -

 1

İktisat Tarihi

 -

 1

 -

 1

 3

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 

 -

 1

 -

 2

TOPLAM

 0

 4

 2

 6

 14


SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

Siyaset ve Sosyal Bilimler 

 1

 1

 -

 3

 2 

Hukuk Bilimleri 

 -

 -

 -

 2

          2

Yönetim Bilimleri 

 -

 1

 -

 -

 2

 1

          3

Kentleşme ve Çevre  

 -

 -

 -

 1

 -

1

TOPLAM

 0

 2

 1

 0

6

 5

 14


SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

Sağlık Yönetimi 

 -

 1

 -

 Sağlık Kurumları yönetimi

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 Halk Sağlığı

 -

 -

 -

 1

 -

 -

TOPLAM

 0

 0

 1

 1

 0

 1

 3


MALİYE BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

Mali Hukuk 

 -

 -

 -

 -

Mali İktisat 

 -

 -

 -

 1

 -

Maliye Teorisi 

 -

 -

 -

 -

 -

 2

 2

TOPLAM

 0

 0

 0

 1

 0

 2


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Arş.Gör.(öyp)

TOPLAM

Konaklama İşletmeciliği 

 -

 1

 -

Sayehat İşletmeciliği 

 -

 -

 -

 -

 1

 1

TOPLAM

 0

 0

 1

 0

 2

 0

 3

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.