İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Başkanlığımız talepler doğrultusunda ihtiyaçları en ekonomik biçimde ve en kısa sürede maksimum fayda sağlayabilecek şekilde gerçekleştirmektedir. Şeffaflığı ve eşitliği ön planda tutan Başkanlığımız kamu kaynağını etkin, ekonomik ve verimli kullanmayı prensip olarak kabul etmiştir. Üniversitemiz çeşitli birimlerinden gelen talepleri ve Üniversitemizin genel ihtiyaçlarını yasalara uygun olarak önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır.

VİZYONUMUZ

Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde ve her zaman kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan da anlaşılacağı üzere her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkanlar oluşturmak.


İLKELERİMİZ

İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek

Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

Etik anlayışa sahip olmak

Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek

Kaynakları etkin kullanmak

Yönetimde adil ve tutarlı olmak

Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek

Teknolojik gelişime açık olmak

 

DEĞERLERİMİZ

Uzman personel

Sorumluluk bilinci

Liderlik

İş disiplini

Girişimcilik

Paylaşımcılık

Katılımcılık

Hesap verilebilirlik

Fırsat eşitliği

İş birliği

Müşteri memnuniyeti

Değişime açık

Şeffaflık

Veri ve bilgiye dayalı karar

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.