Hukuk Fakültesi
İletişim
    Adres : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampus/DİYARBAKIR 
E-Mail : hukuk@dicle.edu.tr

Dekanlık Tel  : (0412) 248 83 57       Özel Kalem Sekreteri    : 3250
Dekanlık Fax : (0412) 248 83 58 
Üniversite Santral : (0412) 248 80 01 / 16 hat   Dahili
Fakülte Sekreteri (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3252
Şef (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3262
Ayniyat Saymanı-Mali İşler (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3269 
Personel ve Yazı İşl. (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3259 
Bölüm Sekreteri (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3266
Öğrenci İşleri (0412) 241 10 10 (Santral)
Tekniker (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3297
Teknisyen (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3269 
Evrak Kayıt (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3269 
Kütüphane (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3267 
Danışma - Güvenlik (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3294

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.