Hukuk Fakültesi
Genel Bilgi

FAKÜLTE TANITIM

 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş ve 1982-1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Fakültemizde Özel Hukuk Bölümü ve Kamu Hukuku örgün öğretimde eğitim verilmektedir.

Akademik kadromuzda 5 Profesör, 6 Doçent, 11 Dr. Öğr. Üyesi ve 20 Araştırma Görevlisi olmak üzere 42 akademisyen bulunmaktadır. Ayrıca 12 idari personel ile hizmet verilmektedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile Fakültemizde 1492 örgün öğrenci eğitim görmektedir. Örgün öğretimde 35 öğrenciye bir öğretim elemanı düşmektedir.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,  21’inci yüzyılın gereksinimlerine uygun, katılımcı, özgürlükçü bir eğitim veren Fakültemiz 1990 yılından itibaren faaliyetlerine Üniversite Kampusu Yerleşkesinde devam etmektedir. Kampus yerleşkesi çağdaş ve depreme dayanıklı mimarisi, altyapısı ve teknik donanımı ile modern bir akademik ortam sunmaktadır.  Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin yararlanabilecekleri bir adet bilgisayar laboratuvarı ve kütüphanesi bulunmaktadır. Yurtdışı ve Yurtiçi Öğrenci Değişimi Programları kapsamında öğrencilerimiz Türkiye’deki diğer üniversitelerde ve AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmektedir.

Fakültemizin 1.sınıfında 2 kredi zorunlu olarak, 2., 3. ve 4. sınıflarda da yabancı dil dersleri seçmeli olarak uygulanmaktadır.

Nitelikli ve özverili eğitim kadromuzla Türkiye’nin 21. yüzyılda daha da fazla gelişmesi ve yükselmesi için çalışıyoruz. Üniversite adayı gençlerin kampüsümüzü ve Fakültemizi ziyaret etmelerinden mutluluk duyacağımızı paylaşmak istiyoruz.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Lisans ve lisansüstü hukuk eğitiminin, bilimsel ve akademik çalışmaların çağdaş standartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlama; fakültemizi akademik etkinlikler, eğitim ve öğretim kalitesi açısından ülkemizin saygın hukuk fakülteleri arasında yer almasını sağlama; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda ileri düzeyde ve etkin konumda bulunma.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Ülkemizde toplumsal esenliğin, barış ve huzurun, çağdaş ve bilimsel anlayışın, evrensel hukuk değerlerinin egemen kılınmasına yönelik eğitsel, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunma.

Evrensel hukuk bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneğine sahip, hukukun temel kavram ve kurallarını özümsemiş hukukçular yetiştirme ve uygulamaya yönelik olarak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma.

Çağdaş eğitim-öğretim standartlara uygun koşulları belirleme.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler yetiştirme; yetenekli, eleştirel bir bakışa sahip ve meslek etiğine saygılı, mesleğini ulusal ve uluslar arası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan ve yenilikleri takip eden hukukçular yetiştirme.

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, üniversitemiz Kalite Politikası çerçevesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal etkileşim amaçlarıyla verdiği tüm hizmetlerde “kalite standartlarına uygun” ve “öğrenci merkezli” yönetim sistemini esas alır.

Fakültemiz akademik ve idari personeli, Kalite Politikamız kapsamında aşağıda belirtilen ilkeleri kabul eder:

-          Hukuka, evrensel bilime ve etik ilkelere dayalı etkin ve verimli bir eğitim-öğretim faaliyeti,

-          Öğrencilerimizin memnuniyeti,

-          Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde ulusal/uluslararası akreditasyon,

-          Süreç odaklı yönetim ve çalışma,

-          Düzenli gözden geçirmeye dayalı iyileştirme ve geliştirme,

-          Mevcut kaynaklarımızın verimli ve düzenli kullanımı.

 

 

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 

Fakültemizin Kalite Politikası uyarınca benimsenen ilkeleri gerçekleştirmek üzere belirlenen Kalite Hedefleri şunlardır:

-          “Üniversitemizce benimsenen kalite standartlarına uygun” ve “öğrenci merkezli” kurumsal kimliğimizi oluşturmak için gerekli hukuki ve idari altyapıyı oluşturmak,

-          Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin memnuniyetini sağlamayı bir kurum kültürü haline getirmek,

-          Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma/çalışma faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek,

-          Üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığını ve kalitesini yükseltme yönünde aktif roller almak,

-          Yeni bilimsel yayınlara ulaşmak için veritabanı altyapısını sürekli geliştirerek fakültemizin bilimsel araştırma-yayın faaliyetlerini arttırmak,

-          İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almak,

-          Çevreye karşı duyarlı ve sorumlu davranmak.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.