Hedeflerimiz
  • Üniversitenin planlama, ilgili akreditasyon, kıstas ve kurumsal etkilik aktivitelerini kolaylaştıracak karar destekleme araştırması ve analizi sağlamak
  • Üniversite ile ilgili konularda dış bileşenlere bilgi ve yorum sağlamak
  • Anket geliştirme, araştırma methodları ve analizler gibi araştırma aktiviteleri yürüten üniversitenin diğer ofis, komite ve bölümlere destek sağlamak
  • Yüksek eğitimde milli değerleri gözlemlemek
  • Üniversitenin yinelenen karar ihtiyaçları için gerekli bilgiyi sağlayacak bir araştırma gündemi oluşturmak ve yürütmek
  • Devlet ve diğer dış organların anket ve benzeri isteklerine karşılık sağlanan kurumsal raporlamaları gözetlemek
  • Üniversitenin hedeflerini ilerletmek için gerekli olabilecek diğer kurumsal araştırma görevlerini yerine getirmek.Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.