Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Çalıştayı: Kentsel Değerler ve Potansiyeller

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.