Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Fakültesi Dış Hat Santral Tel : (0 412) 241 10 00 

Müd.Prof.Dr. Z.Fuat TOPRAK
İç Hat Tel:3538

E- Mail:
gunes.enerji@dicle.edu.tr


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.