GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi
Get Adobe Flash player
 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)


        Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. 

        

        Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak).GAP BÖLGESİ SANAL TUR


GAP EYLEM PLANI GAP Eylem Planı Kitapçığı 

YENİ YÖNETİM FAALİYETLERİ
03.10.2013
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.