Fizik Bölümü
Genel Fizik Akademik Kadro
Prof. Dr. M.Zafer KÖYLÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr.Gülten KAVAK

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.