Fizik Bölümü
Bölüm Hakkında

Bölümü Başkanı: 

Prof. Dr. Hadice Budak Gümgüm
   
Bölüm Başkanı Yardımcısı: 
Dr. Öğr. Üyesi F. Figen BİNBAY


Bölüm Erasmus ve Mevlana Programları Koordinatörü: Doç. Dr. M. Zafer Köylü

Bölüm Farabi Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Gülten Kavak Balcı

Bölüm Çift-Anadal Programı Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Şilan Batuıray

Başta Fen Fakültesi olmak üzere, üniversite genelinde Fizik eğitimi vererek meslek gruplarının yetişmesini ve kendi alanlarında doğru kararlar almalarını sağlamak, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten uluslar arası kalitede araştırmalar, yayınlar üretmek ve Fizik çalışmalarını en üstün kalitede sunmaktır.

Eğitim, araştırma ve Fizik eğitimi ve Formasyonu konularında ulusal ve uluslararası düzeyi yakalamaya çalışmak ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktır.

Bölümümüz Üniversitemizin benimsediği değerleri ilke edinmiştir. Bu bağlamda birimimiz:

Adalet, düşünce farklılığı ve insan haklarına saygıya, Performans esaslı şeffaf yönetime

Akademik özgürlüğe,  Liyakate değer vermeye,  Bilimsel ve etik kurallara,

Yaşam boyu öğrenmeye, Güvenilirliğe,  Katılımcılık ve paylaşımcılığa,

Kaynakları etkin kullanmaya, Kurumsal ve sosyal sorumluluğa,

Renk, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemeye,

Paydaşların memnuniyetine, Üretilen bilgi ve hizmette kaliteye,

Yaratıcı düşünceye,

Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılığa,

Kalite bilincine sahip olmaya,

 önem verir.


Bölüm Bologna Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

Bologna-Fizik Koordinatörü:

Doç. Dr. M. Zafer Köylü, Tel:+904122488550-3010

zkoylu@dicle.edu.tr

Koordinatör Yardımcısı:

Arş. Gör. Dr. Şilan Baturay,    Tel:+904122488550-3071

silan@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.