Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Akademik Kadro
Prof. Dr. Şemsettin OSMANOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hatice BUDAK GÜMGÜM
Arş.Gör. İlhan CANDAN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.