Fen Fakültesi
Akademik Personeller
Biyoloji Bölümü 
Arş. Gör. Dr. Alaettin KAYA BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. altkaya@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Fatma MATPAN BEKLER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ A.B.D fatmapan@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Hilal SURMUŞ ASAN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOTEKNOLOJİ A.B.D. hilalsur@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Özlem DEMİRCİ TURGUNBAYER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D ozdem22@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Tarık ÇİÇEK BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ A.B.D tcicek@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Aysel BEKLEYEN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ A.B.D aybek@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem IŞIKALAN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOTEKNOLOJİ A.B.D. ahrar@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Recep KARAKAŞ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. rkarakas@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Abdunnasır YILDIZ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D anasir@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet KILIÇ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. ahmetk@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet ONAY BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK A.B.D. ahmeto@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Ali SATAR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. alisatar@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Ebru İNCE BOSTANCI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D eince@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Hasan Çetin ÖZEN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK A.B.D. hasancetino@gmail.com
Prof. Dr. Hülya KARADEDE AKIN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ A.B.D hkdede@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet BAŞHAN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. mehmetbashan@gmail.com
Prof. Dr. Rıdvan ŞEŞEN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. rsesen@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Süreyya NAMLI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOTEKNOLOJİ A.B.D. snamli@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Yüksel COŞKUN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D. yukselc@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Birgül OTLUDİL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D birgulotl@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hülya HOŞGÖREN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK A.B.D. hulyah@dicle.edu.tr
Fizik Bölümü
Arş. Gör. Dr. Şilan BATURAY FİZİK BÖLÜMÜ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ A.B.D. silan@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Gülten KAVAK BALCI FİZİK BÖLÜMÜ GENEL FİZİK A.B.D. gultenkavak@yahoo.com
Doç. Dr. Mehmet Zafer KÖYLÜ FİZİK BÖLÜMÜ GENEL FİZİK A.B.D. zkoylu@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Nurettin PİRİNÇÇİOĞLU FİZİK BÖLÜMÜ YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ A.B.D. npirinc@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Sezai ASUBAY FİZİK BÖLÜMÜ KATIHAL FİZİĞİ A.B.D. asubay@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Hadice BUDAK GÜMGÜM FİZİK BÖLÜMÜ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ A.B.D. hbudak@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Enver AYDIN FİZİK BÖLÜMÜ KATIHAL FİZİĞİ A.B.D. maydin@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Şemsettin OSMANOĞLU FİZİK BÖLÜMÜ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ A.B.D. sems@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Tahsin KILIÇOĞLU FİZİK BÖLÜMÜ KATIHAL FİZİĞİ A.B.D. tahsin@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Figen BİNBAY FİZİK BÖLÜMÜ YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ A.B.D. figenb@dicle.edu.tr
Kimya Bölümü
Arş. Gör. Figen EREK KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. figen.erek@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Gurbet CANPOLAT KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. gokalp.gurbet@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Bircan ÇEKEN TOPTANCI KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA A.B.D. bircan@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hatice KARAER KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKO KİMYA A.B.D. profhatice23@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. Murat YAVUZ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA A.B.D. myavuz@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Nermin MERİÇ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. nmeric@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Şafak ÖZHAN KOCAKAYA KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. safakozhan@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Gülşen ÖZTÜRK KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. gozturk@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Zahir DÜZ KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. zahird@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Murat AYDEMİR KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. aydemir@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Akın BAYSAL KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. akinb@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. berrinz@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Feyyaz DURAP KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. fdurap@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Fırat AYDIN KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. faydin@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Göksel KIZIL KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA A.B.D. gokselk@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Haluk AYDIN KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKO KİMYA A.B.D. halukaydin@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Mahmut TOĞRUL KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. mtogrul@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Çetin AYTEKİN KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA A.B.D. aytekin@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. mkkaplan@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. pirincn@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Nermin BİRİCİK KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. nbiricik@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Osman AKBA KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D. oakba@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Ömer YAVUZ KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. omer@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Sait ERDOĞAN KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA A.B.D. saite@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Zübeyde BAYSAL KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA A.B.D. zbaysal@dicle.edu.tr
Öğr. Gör. Sema TANRIVERDİ HARMAN KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. semath@dicle.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Cezmi KAYAN KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. cezmik@dicle.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇOLAK KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D. mcolak@dicle.edu.tr
Matematik Bölümü  
Arş. Gör. Alev MERAL MATEMATİK BÖLÜMÜ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ A.B.D. alev.meral@dicle.edu.tr
Arş. Gör. İshak AYDIN MATEMATİK BÖLÜMÜ TOPOLOJİ A.B.D. ishak.aydin@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Savaş GÜL MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D. savasgul27@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Arife ATAY MATEMATİK BÖLÜMÜ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ A.B.D. arifea@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONK.TEORİSİ A.B.D. bilalc@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Necat POLAT MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D. npolat@dicle.edu.tr
Doç. Dr. Pakize TAYLAN MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D. ptaylan@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Sedat İLHAN MATEMATİK BÖLÜMÜ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ A.B.D. sedati@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Sevtap SÜMER EKER MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONK.TEORİSİ A.B.D. sevtaps@dicle.edu.tr
Öğr.Gör. Hacer YILDIRIR MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONK.TEORİSİ A.B.D. hyildirir@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONK.TEORİSİ A.B.D. ozlemg@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Sezai OĞRAŞ MATEMATİK BÖLÜMÜ GEOMETRİ A.B.D. sezaio@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAYKAL MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D. baykalabdullah@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Öykü YURTTAŞ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONK.TEORİSİ A.B.D. saadet.yurttaş@dicle.edu.tr
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Kemal GÜVEN Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Veysel TOLAN Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü vtolan@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sema FİNCAN Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü semaagul@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Zeynep TOPRAK Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü zaydin@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ufuk ÖZER Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İstatistik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Seçil YALAZ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ syalaz@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Damla BARLAK İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.