Fen Bilimleri Enstitüsü
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Tez Biçimsel Değerlendirme Formu
Kabul Onay Sayfası
Mezuniyet-İlişik kesme Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.