Fen Bilimleri Enstitüsü
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Proje Sunum Tutanağı
Proje Teslim Tutanağı
Mezuniyet-İlişik kesme Formu
Yarıyıl Projesi hazırlanmasında izlenmesi gereken adımlar
Proje İntihal Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.