Fen Bilimleri Enstitüsü
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Prof.Dr. Davut KARAASLAN  (Anabilim Dalı Başkanı)                     davut.karaaslan@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Mehmet BAŞBAĞ                  mbasbag@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Sema BAŞBAĞ                     sbasbag@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Mefhar Gültekin TEMİZ       mtemiz@dicle.edu.tr

Prof.Dr. B.Tuba BİÇER                      tbicer@dicle.edu.tr

Prof.Dr Cuma AKINCI                       cumaakinci@yahoo.com

Doç.Dr. Özlem TONÇER                   otoncer@yahoo.com

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM              mehmety@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Aydın ALP                            aydinalp@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Veysel SARUHAN               veyselsaruhan@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Remzi EKİNCİ               remzi.ekinci@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.