Fen Bilimleri Enstitüsü
Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak akademik anlamda donanımlı, sorunların çözümünde etki sahibi, etik değerleri özümsemiş, akılcı, üretken ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

      Vizyonumuz, Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitimde sürekli gelişimi ve üst düzey bir kaliteyi sağlamayı teşvik eden bir enstitü olmak. Farklı disiplinleri bir araya getirerek disiplinler arası çalışmayı toplum faydasına dönüştürmek ve üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalara katkı sağlamak. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.