Fen Bilimleri Enstitüsü
KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI


 

Prof.Dr.Haluk AYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)
                    

Prof.Dr. Ömer YAVUZ

halukaydin@dicle.edu.tr


omer@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI

berrinz@dicle.edu.tr


Prof. Dr. Çetin AYTEKİN

aytekin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Zübeyde BAYSAL

zbaysal@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi TEMEL        

htemel@dicle.edu.tr

Prof.  Dr.  Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU

pirincn@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Giray TOPAL

gtopal@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Fuat GÜZEL                               

fguzel@dicle.edu.tr


Prof. Dr. Yalçın TONBUL                         

ytonbul@dicle.edu.tr

Prof. Dr. İlhan UZUN                               

iuzun@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Fırat AYDIN

faydin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Işıl AYDIN                                   

iaydin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Sait ERDOĞAN                          

saite@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Bilsen TURAL                             

bilsentural@gmail.com

Prof. Dr. Akın BAYSAL                                

akinb@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN                

mkkaplan@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Servet TURAL                                

servet.tural@hotmail.com

Prof. Dr. Göksel KIZIL                                   

gokselk@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet DOĞRU                           

mdogru@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Nermin BİRİCİK                              

nbiricik@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Osman AKBA                                

oakba@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Feyyaz DURAP                            

fdurap@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Murat   AYDEMİR                         

aydemir@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Gülşen ÖZTÜRK                             

gozturk@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Zahir DÜZ                                     

zahird@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Aziz YAĞAN                                

yagan@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Abdurrahman SAYDUT

saydut@dicle.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi M. Fatih GENİŞEL                   

mfgenisel@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALKAN                        

mhalkan@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nasrettin GENLİ                      

nasrettin.genli@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.