Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Sevtap SÜMER EKER (Müdür)

Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Yüksel COŞKUN (Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice BUDAK GÜMGÜM (Fizik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Haluk AYDIN (Kimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. H.Özlem GÜNEY (Matematik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Kemal GÜVEN (Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ (Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Z.Fuat TOPRAK (İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa AYHAN (Maden Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Makine Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. D.Türkan KEJANLI  (Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)     

Prof. Dr. Miktad ŞİMŞEK (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet BAYRAM (Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı)  

Prof. Dr. Davut KARAASLAN (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Muzaffer DENLİ (Zootekni Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ (Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. ABD Başkanı) 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.