Felsefe Bölümü
DİLEKÇE VE FORMLAR
ders kaydı yenileme dilekçesi
4lük sistemin 100lük sistem karşılığı
kayıt dondurma dilekçesi
kayıt silme dilekçesi
mazeret sınav dilekçesi
öğrenci not itiraz dilekçesi
sınav notu değişiklik formu
tek ders dilekçesi
transkiript dilekçesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.