Ergani Meslek Yüksekokulu
Öğrenci İşleri

   T.C.          

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ERGANİ MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Selahattin UMAY         

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Öğrenci İşleri

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulunda kullanılan bilgisayarları kurmak, teknik sorunlarını Gidermek, internet ve web problemlerini çözmek, teknoloji sınıflarını hazır halde tutmak

Görev Ve Sorumlulukları

1.        Ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.

2.        Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

3.        Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.

4.        Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.

5.        Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.

6.        Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.

7.        Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

8.        Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.

9.        Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

10.    Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.

11.    Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

12.    Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.

13.    Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.

14.    İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.

15.    Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.

16.    Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.

17.    Meslek Yüksekokulunda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.

18.    Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.

19.    Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.

20.    Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.

21.    Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.