Ergani Meslek Yüksekokulu
MYO Kurul Üyeleri

No

Unvanı

Adı-soyadı

Görevi

1

Doç. Dr.

Muhammed Tayyib KILIÇ

Başkan

2

Öğretim Görevlisi

Ercan OK

Üye

3

Öğretim Görevlisi

Cem ŞENOL

Üye

4

Öğretim Görevlisi

Mehmet Sait ÇEVİK

Üye

5

Öğretim Görevlisi

Sevim BAKIR KAYA

Üye

6

Yüksekokul Sekreteri

Hacı TEKDEMİR

Raportör

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.