Ergani Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı

     T.C.               

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ    

  ERGANİ  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdür Yardımcısı 

Öğretim Görevlisi Cem ŞENOL

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:


İŞ UNVANI:

Müdür Yardımcıları

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür

Emir Alacağı Makam: Müdür

TEMEL GÖREVLERİ:

İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları yürütmek

Görev Ve Sorumlulukları

1.      Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2.      Müdürün bulunmadığı zamanlarda Meslek Yüksek Okulu Akademik Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Kurulu ve Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,

3.      Akademik ve idari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,

4.      Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlemek,

5.      Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlamak,

6.      Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak,

7.      Teknik hizmetleri denetlemek,

8.      Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

9.      Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak,

10.  Meslek Yüksek Okuluna alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek,

11.  İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, Meslek Yüksek Okulu ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak,

12.  Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,

13.  Çevredeki otoparkların kullanımına ve sorunların giderilmesine destek vermek,

14.  Kantinle ilişkileri düzenlemek,

15.  İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek,

16.  İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak,

17.  Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

18.  Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak,

19.  Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

20.  ÖSYM ve Açıköğretim Meslek Yüksek Okulu (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek,

21.  Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu hazırlamak,

22.  Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,

23.  Temizlik hizmetlerini kontrol etmek,

24.  Meslek Yüksek Okulunun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

25.  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

26.  Müdür’ün uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.