Erasmus Koordinatörlüğü
Staj Hareketliliği Belgeleri

Başvuru Aşamasında Hazırlanılacak Belgeler

 

Transkript

Başvuru Formu

Gidecek Öğrenci Dosyasında Olması Gerekenler

 

Kabul mektubu

Learning Agreement for Traineeships

Sigorta Poliçesi (Sağlık – Kaza – Mesuliyet Sigortası mutlaka yapılmalıdır)

Vakıfbank Euro Hesabı

Hibe Sözleşmesi

Confirmation Letter (Katılım Sertifikası)

Dönen Öğrenci Raporu

Pasaport fotokopisi (Erasmus Koordinatörlüğünde fotokopi çekilecektir).

Dönüşte Hazırlanılması Gerekenler

 

Confirmation Letter (Katılım Sertifikası)

Giden Öğrenci Raporu

Değerlendirme Formu

Pasaport Fotokopisi

Learning Agreement for Traineeships
Katılım Sertifikası
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.