Erasmus Koordinatörlüğü
Hakkımızda

Dış İlişkiler Ofisi, Dicle Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikalarının gereği olan kurumlarası anlaşmalar değişim programları ve ikili ilişkilerini organize etmek üzere kurulmuştur. Kurulduğu tarihten günümüze kadar aktif olarak Erasmus Programı hareketliliklerini organize eden Dış İlişkiler Ofisi, 2009 yılında Farabi Programı ve 2012 yılından itibaren de Mevlana Programı’nın üniversite adına organizasyonundan sorumludur.

Erasmus Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye ülke statüsü kazanmasından bu yana Türk üniversitelerinde uygulanmaya başlamıştır. Socrates döneminin, 2007 yılında son bulması ile 2013 yılına kadar Hayatboyu Öğrenme Programı ve 2014-2021 arasında da Erasmus+ Programları çatısı altında hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen öğrenci ve personel hareketlilikleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Dicle Üniversitesi’ne aktarılan fonlardan finanse edilmektedir.

Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi bütün değişim programlarında her geçen sene hareketlilik sayısını ve kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlere de devam etmektedir. Bununla beraber gerek program ülkeleri gerekse ortak ülkeler ile her sene yeni anlaşmalar imzalanmakta ve Dicle Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ortaklık ağı genişletilmesine katkı sunmaktadır.

 Dış İlişkiler Ofisi Başkanı

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE


Erasmus Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Serkan EKMEN


Bilgisayar İşletmeni

Yunus Emre KURTTEKİN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.