Erasmus Koordinatörlüğü
Öğrenim Hareketliliği Belgeleri

Başvuru Aşamasında Hazırlanılacak Belgeler

 

Transkript

Başvuru Formu

Gidecek Öğrenci Dosyasında Olması Gerekenler

 

Kabul mektubu

Learning Agreement for Studies


Vakıfbank Euro Hesabı

Hibe Sözleşmesi

Katılım Sertifikası

Transkript

Dönen Öğrenci Raporu

Pasaport fotokopisi (Erasmus Koordinatörlüğünde fotokopi çekilecektir).

Dönüşte Hazırlanılması Gerekenler

 

Katılım Sertifikası

Transkript

Akademik Tanınırlık Belgesi

Giden Öğrenci Raporu

Değerlendirme Formu

Pasaport Fotokopisi

 

Hibe Sözleşmesi
Akademik Tanınırlık Belgesi
Learning Agreement for Studies
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.