Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcıları

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA   
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
www.tamerkutluca.com           

Öğr.Gör. Şeymuz GÜRBÜZ
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.