Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyonumuz

Merkezimizin vizyonu, sadece üniversitemiz değil, aynı zamanda Diyarbakır ili ve çevre iller de göz önüne alınarak, engelliler için engelsiz bir yaşam olanağını sağlayabilmektir. 
 Bu vizyonu gerçekleştirmeye yönelik olarak, misyonumuz, toplumda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla engelli sorunlarının giderilmesi yönünde işbirliği içinde çalışmak; çeşitli girişimleri başlatmak, iyileştirme çalışmalarını yakından izlemektir. 
Merkezimizin amaçları şu şekilde özetlenebilir:
  • Toplumda engelliliğe yönelik duyarlığı artırmak,
  • Engelli yaşamını kolaylaştırma yönünde eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları    yürütmek,
  • Engellilerin yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirmek,
  • Engellilere kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunmak
  • İş olanakları yaratılmasına çalışmak
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.