Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Birim Danışmanları

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BİRİM DANIŞMANLARI

 

Çermik Meslek Yüksekokulu

Okutman Ozan KAYMAK

Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör . İsa AYDIN

Mühendislik Fakültesi

Öğr.Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ

Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr Songül AKIN

Bismil Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Rıdvan KENANOĞLU

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL

Edebiyat Fakültesi

Arş Gör. Süreyya KAVAL

Fen Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Şilan BATURAY

Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. M. Beşir ESMER

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sacide GÖKMEN

Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Türkan KEJANLI

Arş. Gör. Canan KOCA

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. İsmet KAYA

Arş. Gör. Mehmet DEMİRKOL

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Sadrettin TOSUN

Uzm. Yeşim Dicle IŞIK

Arş. Gör. Dr. İsmail KİNAY

Arş. Gör. Dr. M. Fatih AYAZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü


Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Devlet Konservartuarı

Öğr. Kamer PAMUKÇU

Diyarbakır Teknik Bilimler MYO

Öğr. Gör. Yasin SÖNMEZ

Ergani MYO

Öğr. Gör. Erol ŞENOL

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Arş. Gör. Dr. Funda GÜMÜŞ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Öğr. Gör. Saadettin AKTI

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.