Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ve Hedefler

      Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak

      Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamını düzenlemesini sağlamak

      Karşılaşabilecek engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri bilmek ve sorunlara uzlaşmacı şekilde çözüm önerileri oluşturmak

      Engellilere yönelik araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak

      Ayrıca üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personeli engellilik konusunda bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikli hedeflerimiz şunlardır

 

      Öğrenim gören engelli öğrencileri tespit etmek.

      Engelli öğrencilerin istekleri ve karşılaştıkları sorunları belirlemek.

      Üniversitemizde her türlü engel grubundan öğrencilere destek olmak.

      Mimari alanda üniversitemizin eksiklerini belirlemek.

      Üniversitemizde engelli öğrencilere özürlü haklarından yararlanma bilincini oluşturmak.

      Yeni gelen engelli öğrencilere kampüs içinde oryantasyonu sağlamak.

      Üniversitemizde aktif şekilde okuyan engelli öğrencilerle yüz yüze görüşmeler sağlamak.

      Üniversitemizde engelli öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar konusunda gerçekçi olmak ve çözümleri önemli ve öncelikli olarak değerlendirmek.

      Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin de konuyla ilgili duyarlılıklarını artırmak.

      Diğer üniversitelerde bulunan engelli birimleri ile iletişimde olmak

Engelli öğrencilerin öğrenim sürecini anlamlı hale getirmek

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.