Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Misyon ve Vizyon
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının
 
Misyonu:
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında evrensel düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilen, mesleğini tüm dünyada icra edebilecek, toplumun elektrik-elektronik alanında karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilen mühendislerin yetişmesine rehberlik etmek.
 
Vizyonu:
 
Sektörde aranan Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştiren; güncel, bilimsel ve teknolojik problemlere çözümler üretebilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.