Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Haberleşme Laboratuvarı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerine temel ve ileri düzey haberleşme teknikleri ve sistemleri konusunda eğitim vermek; araştırma faaliyetlerinde bulunmak

Laboratuvarın sorumlu öğretim elemanı: Arş. Gör. Hüseyin ACAR

Duyuru_20.05.2019
Deney Föyleri _ 21.05.2019
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.