Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makineleri, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan, elektronik cihaz ve devreler, haberleşme sistemleri, elektromanyetik konular, biyomedikal sistemler, bilgi ve işaret işleme gibi konuları da içine alan bir mühendislik dalıdır.

   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının Amaç ve Hedefleri
 
Amaç:
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin her alanında verilen çağdaş ve profesyonel eğitimle analitik düşünebilen, teknik açıdan tam donanımlı, güncel gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri kendi alanına uygulayabilen, meslek etiğine saygılı mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektir.
  
Hedef:
 
Çağdaş ve profesyonel lisans eğitimi nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, yetiştirdiği mühendislerin sahip olduğu bilgi, beceri ve değerlerle programının başarısını kanıtlamış, bünyesinde yapılan araştırma ve projelerle sektörel ve akademik alanda öncü bir kurum olmak.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.