Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yönetim Kurulu

Enstitü Müdürü

Doç.Dr. İlhami BULUT


Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Erhan PİŞKİN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BARS

                    

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof.Dr. A.Kadir MASKAN
Prof.Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Doç.Dr. Bayram AŞILIOĞLU
                                                                   

Enstitü Kurulu

Müdür

Doç.Dr. İlhami BULUT


Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Erhan PİŞKİN 

Eğitim Bilimleri ABD Başkanı

Prof.Dr. Behçet ORAL  

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi ABD Başkanı

Prof.Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Başkanı

Prof.Dr. Sait YÜCEL

Yabancı Diller Eğitimi ABD Başkanı

Prof.Dr. M.Siraç İNAN

Temel Eğitim ABD Başkanı

Doç.Dr. İlhami BULUT

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD Başkanı       

Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent BAŞARAN

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ABD Başkanı

Prof.Dr. Mehmet DOĞRU

Özel Eğitim ABD Başkanı

Doç.Dr. H. Fazlı ERGÜL


Enstitü Sekreteri

Aysel KARAKAYA


Mali İşler

Recep TEKİN       Eda BULUT


Öğrenci İşleri

Figen AYHAN       Semih AKMAN


Özel Kalem

Recep TEKİN


Personel İşleri

Figen AYHAN           Semih AKMAN             

Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.