Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınav Tarihleri
Yüksek lisans ve doktora sınavına girecek adayların tez sınav tarihleri sitemiz üzerinden duyurulmaktadır. Tez savunmasına girecek olan adayların bu durumu belirtmeleri önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili anabilimdalı başkanları ve danışmanlarımızın bu duruma hassasiyet göstermeleri rica olunur.

Yazar Adı

Tez Adı

Danışmanı

Tez Savunma Tarihi-Saati

Sınav Yeri

Übeydullah PLATİN

Ortaokullardaki Değerler Eğitiminin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Prof.Dr.Behçet ORAL

 

TAMAMLANDI

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Deniz ERBİLGİN

Otistik Çocuklarda Dil ve İletişim Becerileri

Doç.Dr.Ahmet TARCAN

06.04.2016 –14.00

İletişim Fakültesi

Abdulvehap BOZ

Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyi Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki’

Yrd.Doç.Dr.Fırat Kıyas  BİREL

 

 

TAMAMLANDI

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Ömer ŞİMŞEK

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterliklerinin Uluslararası Eğitim Teknolojisi Standartları (ISTE-T 2008) Bağlamında İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.Taha YAZAR

18.03.2016–13.00

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.