Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Duyuruları

* Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 15955006 numaralı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep ERTAŞ KARAASLAN’ın “Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Kavramlarına İlişkin Metaforları ve Görsel İmajları”  başlıklı  tez savunma sınavı 05.07.2017 tarihinde saat 13:00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

* Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı 14952301 numaralı doktora öğrencisi Güneş AKHAN ÇAĞIRTEKİN’in “Öğretmenlerin Örgütsel Değerlere İlişkin Algıları ile Örgütsel Bağlılık ve Okul İklim Arasındaki İlişki” başlıklı tez öneri savunma sınavının 13.07.2017 tarihinde saat:10.00’da Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde yapılacaktır.

* Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 11951101 numaralı doktora öğrencisi Nimet ÇOMAK’ın “Öğretmen ve Öğrencilerin Aktif Vatandaşlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”başlıklı tez öneri savunma sınavının 14.07.2017 tarihinde saat:14.00’da Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde yapılacaktır.

* Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 13951303 numaralı Doktora öğrencisi Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ’nün “Zeka Oyunlarının Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Becerilerine ve Geometriye Yönelik Özyeterlik Algılarına Etkisi” başlıklı tez savunma sınavının 17.07.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.