Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Not Çevirim Tablosu
Yandaki ekli dosyada not çevrim tablosu ve yabancı dil eşdeğerlik tablosu yer almaktadır.Not Çevirim Tablosu
Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.