Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kalite Politikası
Enstitümüz Misyonu  ve Vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.