Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları

                  DOKTORA FORMLARI
Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu  (FRM-332)          Seminer Duyuru Formu   (FRM-337)

         Kayıt Dondurma Formu(FRM-045)

            Kayıt Silme Formu(FRM-041)

        Doktora Yeterlik Formları


        Tez İzleme Komitesi Formları
        Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları 
        Tez Savunma Sınav Formları         Tez Teslim Formları

           Tez intihal Formu (FRM-340)


Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.