Edebiyat Fakültesi
BİLGİSAYAR ODASI


Fakültemizde varlığına ihtiyaç duyulan bilgisayar odası hizmete sunuldu. Her türlü teknik donanıma ve internet bağlantısına sahip 20 bilgisayardan oluşan bilgisayar odası öğrencilerin hizmetine açılmıştır.

Çağımız bilgiye hızla ulaşma, bilgiyi derleme ve elde edilen bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Edebiyat Fakültesi olarak böylesi bir imkanın özlemi içindeydik. Özellikle öğrencilerimizin bu konuda ihtiyaçlarını gidermek ve ihtiyaç duydukları alanlarda bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir bilgisayar odası tahsis edilmiş; bağlantısı sağlanmış ve kullanım koşulları kurala bağlanmıştır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.