Edebiyat Fakültesi
Get Adobe Flash player
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin modern şehri Diyarbakır ile bütünleşen Dicle Üniversitesi’nin kökleşmiş gelenekleri doğrultusunda kurumsallaşmış birimlerinden biri olan Edebiyat Fakültesi, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak başlayan kuruluş aşamasını, 1996 yılında eğitim-öğretime başlayarak devam ettirmiş ve 2009 yılında Edebiyat Fakültesi olarak günümüzdeki konumunu kazanmıştır. Bu tarih itibarı ile akademik ve idari yapılanmasını hızlandıran fakültemiz kapsamında, Arkeoloji, Antropoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. Genelde ulusal, özelde ise bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen ve ülkemizin geleceğine yönelik şuurlu insan kaynağı yetiştirme amaçlı bölümlerimiz ayrıca anabilim dalları halinde alt akademik yapılara sahiptirler.

 

Misyon

Edebiyat Fakültesi evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan, ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyen, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken, yaratıcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren; bilim, sanat, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir fakülte olmayı görev edinmiştir.


Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda edebiyat fakülteleri arasında seçkin bir konuma sahip olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; bilişim çağının bilgileri ile donanmış, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı olan bireyler yetiştiren; örnek gösterilen bir fakülte olmaktır.

Değerler

•  Bilim ve sanata saygı

•  Üretken

•  Sevgi, saygı, hoşgörü ve güven 

•  Dürüstlük

•  Şeffaflık

•  Fikir ve eylemde tutarlılık

•  Sorumluluk

•  Evrensellik

TEK DERS SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
24.06.2019
2018-2019 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
11.01.2019
T.E.V. BURS BAŞVURUSU.
17.10.2018
mezuniyet töreni
19.06.2018
TEBRİK MESAJI
02.03.2018
Bilgisayar Odası hizmete açılmıştır.
08.04.2017
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.